Järgmise ülekandeni:

 

MP3 - Säästlikuma andmemahuga
MP3 - Säästlikuma andmemahuga

Arst Luukas Jeesusest

jutlus Uue-Antslas 3. jaanuar

Toivo Teekel

MP3 - Säästlikuma andmemahuga

Issand mu karjane

MP3 - Säästlikuma andmemahuga

Neli hädavajalikku asja

Toivo Teekel jutlus Uue-Antslas 27.12.2018