Päästmine

Lae alla pdf
Lae alla doc

2 Saamueli 22:3

3Mu Jumal on mu kalju,
kus ma pelgupaika otsin,
mu kilp ja abisarv,
mu kõrge kants ja varjupaik.
Mu päästja,
sa päästad mind vägivallast.

2 Moosese 15:2

2Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand,
tema oli mulle päästeks.
Tema on mu Jumal ja ma ülistan teda,
tema on mu isa Jumal ja ma kiidan teda kõrgeks.

Js 61:10

10Mina rõõmutsen väga Issandas,
mu hing ilutseb mu Jumalas,
sest ta on mind riietanud päästeriietega,
katnud õigusekuuega,
otsekui oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku peakatte
või pruut ennast ehetega ehtinud.

Luuka 1:69-79

69ja on meile äratanud päästesarve
oma sulase Taaveti soost,
70nagu ta on rääkinud ajastute algusest
oma pühade prohvetite suu läbi –
71päästmist meie vaenlastest
ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
72et halastust anda meie vanematele
ja pidada meeles oma püha lepingut,
73vannet, mille ta on vandunud meie isale Aabrahamile.
74Nõnda ta laseb meid,
vaenlaste käest päästetuid,
kartmatult teenida teda
75vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad.
76Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama,
77et anda tema rahvale pääste tunnetus
nende pattude andeksandmises
78meie Jumala südamliku halastuse läbi,
millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest.
79See paistab nende peale, kes elavad pimeduses

Matteuse 6:33

33Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis
seda kõike antakse teile pealegi!

Psalm 27:1

1Taaveti laul.

Issand on mu valgus ja mu pääste,
keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse,
kelle ees ma peaksin värisema?

Psalm 37:39

39Kuid õigete pääste tuleb Issanda käest;
tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal.

Psalm 62:6

6Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait,
sest temalt tuleb, mida ma ootan!

Roomlastele 10:13

13Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

Roomlastele 10:9

9Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma
südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind
päästetakse,

Roomlastele 1:17

7Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku,
nii nagu on kirjutatud: “Aga õige jääb usust elama.”

Roomlastele 3:21-23

21Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala
õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid,
22see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse
uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust,
23sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest

Roomlastele 5:8

8Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

Roomlastele 6:23

23Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on
igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Roomlastele 6:4

4Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse,
et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse
läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.