Teretulemast piiblikooli

Viimased loengute salvestused

Sõnum piiblikoolile

13.01.2020

Ära astu teise rändaja teele – sul on oma tee.
Joel 2:7-8
Teie igaüks olete oma rajal – kitsal teel. Ja ärge minge võõrale rajale. See mida läbib ja
elab üle üks omal rajal – ei ela üle teine. Tihti see on tema isiklik kitsas tee millel ta peab
astuma koos Minuga. Ja Mina viin teda läbi tema raskustest, ahastustest, tormidest. Mina
kasutan neid raskusi, et inimene veel rohkem otsiks Mind ja Mina veel rohkem võiksin
teda muuta enda sarnaseks.
Kuid mida teevad need inimesed, kes on sattunud raskustesse? Otsivad teiste inimeseste
tuge, otsivad endale kaasosalisi. Alandlikkuse asemel lasevad mässul tulla, süüdistavad
teisi oma raskustes. Ja kui palju inimesi on astunud oma teerajalt oma kaasosaliste
teerajale. Kui paljud inimesed on ilmutanud ebaustavust Mulle oma ebaustavusega teistele
inimestele: liidritele, ülemustele, abikaasadele. Ühe inimese solvumine ja mäss nakatab
teisi laimamisega, oma juttudega, et kutsuda esile enesehaletsust. Ja selle asemel, et Mina
aitaks sellel inimesel alanduda ja usaldada kõik Mulle – toimub, et paljud inimeste
südamed nakatuvad võõra kibedusega. Kibedus rüvetab paljusid (Hb.12:15)

Millal inimene muutub ebaustavaks?
Siis, kui ei taha alanduda, ei taha muutuda. Tahab minna oma teed – mitte Minu teed.
Kuid oma tee viib eksitusse ja seal probleemid ei lõpe. Aga käies Minu teed – Ma viin
välja uutele kõrgustele. Minu kõrgusi saavutavad ainult alandlikud, kes usaldavad Mind,
jäävad kindlaks läbides eluolukordi – nad omandavad elu tarkuse, mis tuleb Jumalalt.
Tegelikult iga kerge tee, viib teid eemale Minust. Saatan hakkab alati pakkuma teile seda,
mis teie patuloomusele meeldib ning ei ole vaja muutuda, ümberlõigates oma südant.
Ainult kitsas tee – see on tee mis viib igavesse ellu. Mina olen Tee, Tõde ja Elu. Ustavaid ma toetan, ustavaid Ma trööstin, pühin nende pisara silmist ja toon Oma rahu – šhalomi, kinnitan neid jääma ustavateks ja viin neid Oma ausse.
Ettevaatlikkusega läbige oma teed, hoiduge neid, kes ära viivad teid kaasa ebaustavuse teele. Teil tuleb alati valik teha. Nii kaua, kui te olete maa peal kiusatused tulevad. Aga tähendab ka valik tuleb. Ilma Minuta teie ei saa teha midagi. Kui otsite Mind, Minu nõu, siis ma suunan alati teid õigele teele. Kui otsite teiste inimeste arvamust, vaatate teiste peale – siis võite teelt eksida.
Alandlikkus, kuulekus on ustavate teel. Jumal suurelistele paneb vastu, aga alandlikele annab armu.( 1Pt 5,5)
Armust te olete päästetud ja arm teid kannab kitsal teel. Kitsas tee – see on minu armu tee.
Käies kitsal teel teie leiate endale Minu väge, Minu armu ja Minu rahu.
Ma tahan teid kõiki leida ustavatena. Ma armastan teid. See on Minu sõnum Piiblikoolile


18.01.2020. Armastan teid.


Mina, teie Jeesus.