Teretulemast piiblikooli

Viimased loengute salvestused

Jeesus Vanas Testamendis Õppejuhend 
Eesmärk – Õppida tundma Jeesuse ilmumisi ja rolle Vana Testamendi ajal, see tähendab aega enne Jeesuse inkarnatsiooni – inimesena sündi siia maailma. Õppida tundma Jeesuse suurust.
Teemas käsitleme :
Miks otsida Jeesust Vanas Testamendis?
Teemas ei käsitle otseselt VT prohveteeringuid Jeesuse kohta, vaid tema ilmumisi, rolle ja tegevusi.
Kohtumised: 1Ms 14 ja 18 Aabrahamiga, 1Ms 32 Jaakobiga, 2Ms 3 Moosesega, 2Ms 19 Moosesega mäel, Jos 5 Joosuaga, Km 2 jutt kogu rahvale, Km 6 Gideoniga, Km13 Simsoni vanematega, Js 6 Jesajaga, Ii 32 Iiobiga,
Tn 3 Nebukatnetsariga, 2Kn 19 Assuri sõjaväe hävitamine,
Haagar rasedana 1Ms 16, Iisaki ohverdamine 1Ms 22, Bileam ja eesel 4Ms 22, Eelja Hoorebil 1Kn19, Taaveti karistus 1 Aj 21:16
Jeesus maailma loomises Kl 1:16; Jh 1:3; Rm11:36; 1Kr 8:6; Hb1:2; Ilm 3:14; 1Ms 1:26;
Kodune ülesanne: Lugeda – Ilmutuse raamat
Õppida pähe:
Lk 24:27 Ja hakates peale Moosesest ja Prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib.
Jh 20:30 Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud,
Jh 20:31 aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes.